Thandeka                                         Dr-Thulasizwe-Mkhabela

Acting CEO


Dr Thulasizwe Mkhabela

 

Specialist: Planning, Monitoring and Evaluation


Ms Phumla Vilakazi
 

 

 
Thandeka    

Chief Financial Officer


Ms Thandeka Ngwenya